Om Waghorn

There’s nothing done in all the world
From Monarch to the Mouse,
But every day or night ‘tis hurled
Into the Coffee-House

Denne plattformen har vært et beskjedent forsøk på å virtuelt fange et hint av diskusjonstradisjonen som preget opplysningstidens mange kaffehus, deriblant Waghorn hvis klientell var kjent for sitt harselas med tompratende politikere. Fra et klassisk liberalistisk og konservativt ståsted omtalte vi temaer innen idéhistorie, politisk filosofi, økonomi, utenriksstoff og dagsaktuelle politiske temaer.

Men så er det slik som det ofte er, at tiden ikke strekker til. Takk til alle bidragsytere og lesere.

Redaktør var Andreas Hardhaug Olsen. Alt materialet er nå flyttet over til et eget arkiv på Liberaleren.

Personvernerklæring.