Atomvåpen og fred

21. februar 2018 Tom Johnsen 0

Atomvåpen gjør verden til et bedre sted. Men neste gang det brukes kan fort bli den siste. Det er viktig med en tøff linje mot atomambisjonene til land som Iran og Nord-Korea.